Arkiv_350x350

Tidningen Arkiv till Birdh

En initierad och inspirerande kollega, som vågar utmana. Så beskriver vår chefredaktör Mats Janson svenska arkivbranschens tidning Arkiv. Sedan maj står Birdh för produktionen. Här får arkivarier och registratorer nyheter och fördjupning fyra gånger om året. Innehållet spänner över IT-säkerhet, digitalisering, idéhistoria, upphandlingar, bevarande, företagsarkiven, arkivutbildningar, släktforskning, akademisk forskning, politik och debatt.
Omfång: 40 sidor
Upplaga: 2 200 ex
Periodicitet: 4 nummer/år
Distribution: Prenumeranter