SMAKA
ARVID NORDQUIST

Konceptutveckling och löpande produktion, fyra utgåvor per år. Smaka är Arvid Nordquists kundtidning med inspirerande redaktionellt innehåll kring mat, vin och kaffe som ökar försäljningen och stärker relationerna med slutkonsumenter och återförsäljare.

Konceptutveckling, formgivning, projektledning, redaktörskap, text- och bildproduktion
ARVID NORDQUIST, bild: 1
ARVID NORDQUIST, bild: 2
ARVID NORDQUIST, bild: 3
ARVID NORDQUIST, bild: 4
ARVID NORDQUIST, bild: 5