REDAKTIONELLA TJÄNSTER
SVENSKA INSTITUTET

Svenska institutets ramavtal med Birdh omfattade bland annat textproduktion och redaktörskap av den årliga rapporten Sverigebilden.

SVENSKA INSTITUTET, bild: 1