KUNDTIDNING
TEMA

Tema är Sveriges fjärde största arkitektkontor. I magasinet Processat presenteras aktuella uppdrag, kundcase och trender inom  arkitektur, landskapsarkitektur och projektledning. Processat distribueras till kunder, intressenter och medarbetare och delas ut i informations- och marknadsföringssyfte på events och arbetsmarknadsdagar. Upplaga 4000 ex.

Redesign, formgivning, redaktörskap, text- och bildproduktion
TEMA, bild: 1
TEMA, bild: 2
TEMA, bild: 3
TEMA, bild: 4
TEMA, bild: 5